image

Publikationen

30 Künstler / 30 Räume

Preis: 28,- EUR
2012

Max Ernst

Preis: 20,- EUR
1999

Manuel Franke

Preis: 5,- EUR
1997

Hermann Pitz – Kammer

Preis: 15,- EUR
1997

Stephan Melzl

Preis: 5,- EUR
1996

Michael Reiter

Preis: 5,- EUR
1995

James Geccelli

Preis: 5,- EUR
1995

Frances Scholz

Preis: 15,- EUR
1994

Georg Zey

Preis: 5,- EUR
1994

Monika Brandmeier

Preis: 5,- EUR
1993

Andrea Alteneder

Preis: 5,- EUR
1991